..

 

 

.

.

12 of 14 stappen
Ho'oponopono
?

In het algemeen

De manier om het aantal stappen van het belangrijkste werk van Morrnah te tellen is alleen formeel van aard:tot 1986 heette het 'De 12 stappen'. In die tijd waren er feitelijk al 13 stappen, maar toen werd de vragenlijst als probleemlijst niet meegeteld. Deze iijst echter is onmisbaar als je Morrnah's ho'oponopono doet: het vervangt de mensen en entiteiten,die deel uitmaken van een gegeven probleem, doordat Morrnah hen in de vragenlijst op mentaal niveau laat deelnemen, terwij zij fysiek gezien er niet bij zijn.

Verderop, halverwege het ho'oponopono-proces,werden de stappen 6a, 6b, 6c en 6d, geteld als delen van ÉÉN enkele stap, hoewe ze allemaal groter in omvang waren dan alle andere stappen. Bovendien was 6b slechts een alternatief voor 6a en was 6c geïntegreerd in 6a.

Met de definitieve manier van tellen (van de stappen van de originele versie uit 1991) worden en zijn er feitelijk 14 echte stappen in het belangrijkste werk van Morrnah beschreven (de procedure zoals beschreven in Basic 1), en geen verwarrende stap 6a, b, c of d. Hoewel het belangrijk is dat de ORIGINELE VERSIE van Morrnah wordt gebruikt, het is minstens zo belangrijk hoe het proces wordt uitgevoerd. Dit zijn de bevindingen, een kwart eeuw later:


 Pacifica Seminars

Toen we voor het eerst kennismaakten met ho'oponopono volgens Morrnah tijdens haar eerste bezoek aan Duitsland, november 1986, ging het als vogt: eerst zocht je een stille plek op en schreef je de problemen op een lijst (de zogenaamde 'vagenlijst'). Vervolgens hield men zich aan de specifieke volgorde, inclusief twee ademrondes en zei men 11 verschillende gebeden. En zo leren we nu nog steeds (april 2019) ho ’oponopono te doen volgens de methode van Morrnah.


 IZI LLC

Aanvankelijk deed de Foundation of 'I'op Hawaii (opgericht door Morrnah in 1980) het op dezelfde manier als zij het Pacifica Seminars had bijgebracht, tot ongeveer 1998, hoewel (tot op heden)de uitdrukking 'De 12 stappen' is gebleven.

Rond 2005 bedacht Dr.Len als 'Spiritus Rector' van de Foundation een mantra met 11 woorden en richtte rond 2007 IZI LLC op. Geleid door zijn leidende geest, die hij met 'Divinity'omschrijft,formuleerde hij de mantra 'Ik hou van jou, vergeef me alsjeblieft, het spijt me, dank u. "Deze mantra is een prachtig gebed, maar NIET een ho'oponopono, omdat de wederzijdse vergeving ontbreekt.

In de 25 jaar na het overlijden in 1992 van Morrnah,werd haar werk van 19 jaren stukje bij beetje afgebouwd:eerst werd de bovenstaande vragenlijst min of meer weggelaten. Dan hoefde je niet eens de 12 (of 14) stappen te lezen en te ademen, maar hoefde je alleen maar je vinger over de pagina's te bewegen, 'scannen' genoemd . Tegenwoordig volstaat het, blijkens een interview met Mabel Katz, enkel een 'X' te maken of zeggen.

Naast de mantra biedt IZI sinds 2007 ongeveer 70 instrumenten (zogeheten 'cleansing tools') als ho ’oponopono ’s aan. Deze gereedschappen zijn NIET van Morrnah afkomstig (behalve 3, maar niet in de zin van schoonmaken), en zijn ook NIET van Hawaii afkomstig en het zijn GEEN ho ’oponopono ’s -dat zijn ze nooit geweest.

 

 


KOMMUNIKATION

Home NL

About us

Ho'oponopono blog forum

Ho'oponopono-seminars

Contact

Privacy policy

HO'OPONOPONO

Het belangrijkste in één oogopslag

De ontwikkeling van ho'oponopono

Morrnah Simeona

Ho'oponopono zelfstudie

Ho'oponopono ervaringen

Ho'oponopono in het Hawaii State Hospital


OVER HO'OPONOPONO

Misvattingen over Ho'oponopono

Misvattingen over Morrnah Simeona

14 stappen of 12 stappen ?
 

.


website (ontwerk, teksten, afbeeldingen 17) copyright: Michael Micklei 2011
bijgewerkt 13.7.2020