..

 

Mauna Kea Observatorium auf Hawaii, 4200 m  
Foto: Michael Micklei, 1992 .

 

Teksten en uitgever


Pacifica Seminars 
Grubberg 3b 
DE 93170 Bernhardswald

eMail: hallo (at) pacificaseminars.de

Tel. +49 (0) 9408 86 99 716 
Fax +49 (0) 9408 86 99 717

IDNr. Voorraad: 64 830 729 128

 

Verantwoordelijk in de zin van de (Duitse) wetgeving: § 5 TMG (Telemediengesetz), § 55 RStV (Staatsvertrag über Rundfunk und Telemediën) en de perswet (Presserecht): Michael Micklei, Grubberg 3b, DE 93170 Bernhardswald.

Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is:

Pacifica Seminars 
Michael Micklei 
Grubberg 3b 
93170 Bernhardswald 
Duitsland

Tel .: 09408 86 99 716 

 

Auteursrechten
 
 zie> HIER <
 

 

Annuleringsbeleid

 

Als consument (dus niet voor “B2B”-transacties) en als u rechtstreeks via deze website koopt of via een link van Micklei Media, heeft u recht op annulering volgens de hierna volgende voorwaarden voor gedrukte versies (voor e-books alleen geldend in geval de download niet goed ging):

 

Opzeggen/annuleren: hoe

U kunt uw (koop-)overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk annuleren (bijv. per fax, brief of e-mail). Deze termijn start na ontvangst van deze opdracht, maar niet vóór het sluiten van de overeenkomst en ook niet vóór de uitvoering van onze plicht tot informatieverstrekking onder (de Duitse wet:) § 355 van de BGB en onze verplichtingen onder (de Duitse wet:) § 312 van de BGB. Om tijdig de deadline van annuleringsperiode te halen, volstaat tijdige verzending van de annulering. Het moet naar bovenstaand adres van Pacifica Seminars worden verzonden.


Opzeggen
/annuleren: daarna

In het geval van een effectieve annulering, moeten de wederzijds ontvangen zaken en elke vorm van profijt zoals rente worden geretourneerd. Als u de ontvangen zaak niet geheel of gedeeltelijk of alleen in een verslechterde staat kunt retourneren, dan dient u ons compensatie te betalen. Dit kan betekenen dat u nog steeds aan contractuele betalingsverplichtingen voor de periode tot aan de annulering moet voldoen. Verplichtingen om betalingen te doen moeten binnen 30 dagen worden verricht. De periode begint voor u met het verzenden van uw annulering, voor ons met het ontvangstbewijs ervan. Opmerking: uw annuleringsrecht vervalt voortijdig, als de overeenkomst voordat u gebruik hebt gemaakt van uw herroepingsrecht, reeds volledig op uw uitdrukkelijke verzoek door beide partijen is uitgevoerd.

Einde van het annuleringsbeleid
 

Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw belangstelling voor ons en onze site. Privacy is een topprioriteit voor de leiding van Pacifica Seminars. De websites van Pacifica Seminars kunt u in principe gebruiken zonder persoonlijke gegevens prijs te geven. Als u echter onze speciale diensten via onze website wil gebruiken, kan het verwerken van persoonsgegevens nodig zijn. Wij vragen over het algemeen toestemming van u wanneer het verwerken van persoonsgegevens nodig is en er voor een dergelijke verwerking geen wettelijke basis bestaat.

Het verwerken van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met het landspecifieke privacybeleid dat van toepassing is op Pacifica Seminars. Via dit privacybeleid probeert ons bedrijf het publiek te informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.

Pacifica Seminars heeft tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om maximale bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies over het algemeen beveiligingslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokken persoon vrij om persoonlijke gegevens op alternatieve wijze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld per telefoon.

Voor verdere informatie wordt naar het originele overeenkomstige deel van de Duitstalige site van Pacifica Seminars verwezen. Dit wordt zo gedaan om eventuele misverstanden als gevolg van een onjuiste vertaling te vermijden.KOMMUNIKATION

Home NL

About us

Ho'oponopono Blog Forum

Ho'oponopono-seminars

Contact

Privacy policy

HO'OPONOPONO

Het belangrijkste in één oogapslag

De ontwikkeling van Ho'oponopono

Morrnah Simeona

Ho'oponopono zelfstudie

Ho'oponopono ervaringen

Ho'oponopono in het Hawaii State Hospital


OVER HO'OPONOPONO

Misvattingen over Ho'oponopono

Misvattingen over Morrnah Simeona

14 stappen of 12 stappen?
 

.


w
website (ontwerk, teksten, afbeeldingen 17) copyright: Michael Micklei 2011

bijgewerkt 13.7.2020