H 

x
Authentieke Ho'oponopono


Algemeen

  

       Authentieke ho'oponopono is oorspronkelijk afkomstig van het inheemse Hawaï en is door Morrnah Simeona aangepast aan de moderne tijd. Het werd door de wetenschapper Mary Kawena Pukui gedefinieerd als een “een mentale reiniging in het kader van een familiebijeenkomst waarbij de interpersoonlijke relaties door middel van gebed, formuleringen en WEDERKERIGE vergeving worden hersteld.” http://wehewehe.org )  

     In Morrnah’s universele versie kunnen de woorden
"familiebijeenkomst" en "interpersoonlijke relaties" in de traditionele versie worden verwisseld met bijvoorbeeld "groep" of "disharmonische omstandigheden" zonder dat de betekenis wezenlijk verandert, maar ze waren in de traditionele versie van groot belang, omdat het gezin in Hawaï nu eenmaal centraal stond in het leven.

      De term 'wederkerig' betekent je elkaar over en weer vergeeft. Dit is alleen mogelijk met de traditionele én de universele versie van Morrnah. Bij Morrnah voltrekt het proces zich via energetische lijnen, die bij het gebed tot stand komen.

      Ho'oponopono werkt niet sneller of sterker door het te combineren met andere methodes. Dan werkt het juist trager of zelfs helemaal niet. Het kan zelfs tegenslagen veroorzaken, doordat het innerlijke kind er van in de war raakt.

       Ho'oponopono is een manier van leven, een bewustzijnstoestand die dag in dag uit naar harmonie streeft en het is een probleemoplossende techniek
.

      Ho'oponopono wordt niet gebruikt om de stem van hogere geesten of geesten te  'horen' . Die hebben meestal hun eigen agenda, beroven mensen van hun soevereiniteit en ze vertellen hen ‘waar te gaan’.

Ho'oponopono is GEEN 'toverstaf
’ en staat nooit boven de keuzevrijheid van een mens.


 Traditionele Ho'oponopono

        Na het bijeenroepen van een familiebijeenkomst door een bemiddelaar (Kahuna) werden onder anderen door middel van gebeden problemen en overtredingen aangepakt.

     
Daarna volgden wederzijdse schuldbekentenissen, spijtbetuigingen en vergeving en eenieder maakte zich los van anderen, waardoor zgn. aka-snoeren werden doorgesneden (dat zijn ragdunne, disharmonische energielijnen in het astrale gebied). Alle aanwezigen bevrijdden zich van het probleem in kwestie en beëindigden het evenement met een ceremonieel feest dat vaak het voedsel bevatte van kala zeegras (limu kala), wat symbool staat voor loslaten. 

         Voor een grondige kennis wordt verwezen naar de relevante literatuur of een bezoek aan Hawaii van enkele weken, dat werkt beter dan hier het eigen systeem van de Hawaïanen uit te leggen.

Ook is een blik op Wikipedia nuttig. De informatie over ho'oponopono op Hawaii wordt ook door Pacifica Seminars op Wikipedia nagelopen.
https://de.wikipedia.org


 Universele Ho'oponopono

      Morrnah Simeona heeft iets gecreëerd, wat fundamenteel nieuw is: een universele ho’oponopono, die nog steeds voldoet aan de definitie van ho’oponopono van Kawena: de betrokkenen bij een zeker probleem (bijvoorbeeld familieleden), hoeven niet meer fysiek aanwezig te zijn, maar zijn dat wel in gedachten, ongeacht of zij niet meer leven of nog wel in leven zijn. Evenzo wordt de Goddelijke Schepper als een probleemoplosser geïntroduceerd in plaats van andere hogere geestwezens zoals in de traditionele vorm.

       De definitieve versie was er niet in één keer, maar groeide tussen 1972 en 1991 met een dozijn aan verfijningen. Alleen haar laatste versie is daarom HET origineel.

      Morrnah Simeona is op  19 mei 1913 in Honolulu, Hawaii geboren. Zij overleed op 11 februari 1992 in Kirchheim bij München, toen zij daar bij Michael Micklei en Yvette Mauri huisde. Zij was een kahuna la'au lapa'au (kruidengenezer). Later gaf zij ook les in lomi-lomi-nui en nog weer later bracht zij haar ho'oponopono in de wereld.

De 14-stappen-procedure komt niet uit een esoterische supermarkt: het is nog steeds een mysterie en krijgt bekendheid als iets, wat het lijden van de schepping gaat beëindigen in de overgang naar een nieuwe wereld. De oorzaken van de problemen worden door een goddelijke zegen opgelost (In het Hawaiiaans: "ho'omana" of "opgeroepen goddelijke energie" ):

     Alle ongewenste en negatieve banden tussen personen, dieren, planten, voorwerpen, geesten, enz. worden definitief en harmonieus "doorgesneden" - ten gunste van ALLE problemen die de betrokkenen naar voren brengen. Dit is zuiver oplossen van karma. Gaandeweg wordt tevens de donkere kant van de astrale wereld gezuiverd, waardoor een schitterende wereld terugkomt, waarmee een nieuwe schepping begint.


 Pacifica Seminars

      Pacifica Seminars werd in 1990 in Duitsland opgericht door Morrnah en Yvette. Het is de enige organisatie die de originele versie van Morrnah nog steeds in boeken, lezingen en seminars propageert. Gebeden in het Duits op het internet die aan Morrnah worden toegeschreven - bijvoorbeeld haar ‘ochtendgebed’ – zijn niet van haar. Sommige van deze gebeden zijn fragmenten van Morrnah’s methode en haar eerste aanzetten tot "Ho'oponopono Weges" waarmee zij in de vroege jaren ’70 is begonnen (bijv, "The way of the ‘I’ and Ho’oponopono", 1981 ), anderen zijn alleen maar verzonnen. Geen enkele vertegenwoordigt de uitgerijpte, volledige en bindende versie van de vroege jaren 90.

        Een presentatie van Morrnah’s ho'oponopono, Basic 1 (grondbeginselen), en de gebeden van de definitieve versie uit 1991 staan in detail beschreven in het boek en in Ho’oponopono zelfstudie, De bekroning van het bewustzijn " geheten.

 


KOMMUNIKATION

Home NL

About us

Ho'oponopono blog forum

Ho'oponopono-seminars

Contact

Privacy policy

HO'OPONOPONO

Het belangrijkste in één oogapslag

De ontwikkeling van ho'oponopono

Morrnah Simeona

Ho'oponopono zelfstudie

Ho'oponopono ervaringen

Ho'oponopono in het Hawaii State Hospital


OVER HO'OPONOPONO

Misvattingen over Ho'oponopono

Misvattingen over Morrnah Simeona

14 stappen of 12 stappen?
 

.w
ebsite (ontwerk, teksten, afbeeldingen 17) copyright: Michael Micklei 2011
bijgewerkt 23.12.2019