..

 

 

  

 

.

Хо'опонопоно
12
стъпки или 14 стъпки?


Начинът на преброяване на стъпките на главния процес в метода на Моррна е чисто формален:

До 1986 г. Хо'опонопоно на Моррна се извършва под лозунга "12-те стъпки". Но по това време вече има 13 стъпки, тъй като въпросникът като списък с проблеми не се брои. Но само чрез съставяне на този списък е възможно да се направи Хо'опонопоно на Моррна. Той замества онези хора и същности, които са част от даден проблем, но не се изисква от тях да присъстват физически, тъй като процесът на Моррна ги активира на ментално ниво.

Освен това (в по-старите версии преди 1991г.), в средата на процеса Хо'опонопоно има стъпки 6a, 6b, 6c и 6d, които са броени като части на ЕДНА единична стъпка, въпреки че някоя от тези части е с по-големи размери от другите. В допълнение, 6b е само алтернатива на 6a, а 6c е интегрирана в 6a.

В окончателната версия от 1991 г. на основния процес на Моррна (преподаван в Basic I), стъпките стават 14 и няма объркващи стъпки 6a, b, c или d. Обаче, въпреки че е важно КАКВО е включено във ОКОНЧАТЕЛНАТА (и оригинална) версия, разработена от Моррна, също така е важно КАК се провежда процесът. И двете неща трябва да вървят заедно. Ето резултатите четвърт век по-късно:

 

Как се представя от PACIFICA SEMINARS

 Когато за първи път учехме Хо'опонопоно на Моррна през ноември 1986г. по време на първото ѝ посещение в Германия, беше следното: Трябва да намерите спокойно място, където да напишете проблемите си в списък (наречен „въпросник“). После продължавате процеса в определен ред, включващ 2 цикъла дишане и произнасянето на 11 различни молитви. И до днес (от 1986г.) ние обучаваме по начина, по който Морна ни е научила на Хо'опонопоно. Без мантра, без инструменти.
.

Как се представя от IZI LLC

Първоначално Foundation of "I" (Фондацията „АЗ“) на Хаваите (създадена от Моррна през 1980г.) преподава по същия начин, както Моррна е преподавала своя метод в Pacifica Seminars, до около 1998 г., въпреки че до днес лозунгът „12-те стъпки“ остава.

Около 2005 г. д-р Лен като "духовен водач" на Фондацията измисля мантра с 9 думи и създава IZI LLC около 2007 г. Вдъхновен от направляващия го дух, когото той нарича "Божественост", Лен сътворява мантрата "Обичам те, моля те, прости мен, съжалявам, благодаря ти ". Тази мантра е красива молитва, но НЕ е Хоопонопоно, тъй като в нея липсва основният елемент на взаимната прошка.
През следващите 25 години след кончината на Морна през 1992 г. нейният 19 годишен труд постепенно e елиминиран: Първо, гореспоменатият въпросник се пропуска малко или повече при ежедневната употреба. После дори не е необходимо да прочетете 12-те (или 14) стъпки и да дишате, за да завършите Хо'опонопоно, а само да прокарате показалеца си надолу по страниците - наречено "сканиране". През юни 2012 г. Мабел Кац заявява в интервю, че е нужно само да бъде направен или произнесен знакът „Х“.

В допълнение към добавената мантра от 2007 г., IZI предлага все по-голям брой (70 до 80) изобретени „почистващи инструменти“. Тези инструменти НЕ са от Моррна (с изключение на 3, но не в смисъл на почистване), НЕ са от Хаваите, НЕ са Хо'опонопоно и никога не са били. По този начин много хора са били измамени да повярват, че учат и практикуват Хо'опонопоно.

Книгата „Абсолютната неограниченост“, (2007) съдържа странно изявление на д-р Лен: „Казано ми бе да убия Божественото, за да съм у дома“. Как това може да има смисъл, когато Моррна доведе Божественото, a д-р Лен беше неин ученик.

[текст: Михаел Микляй]

 

 


КОМУНИКАЦИЯ

HOME  bg

Относно Pacifica Seminars

Хо'опонопоно блог форум

Хо'опонопоно - семинари (de+en)

Печат/ Идентификация на доставчика

Декларация за защита на личните данни


ХО'ОПОНОПОНО

Хо'опонопоно - ключови факти

Хо'опонопоно - история и развитие

Моррна Симеона

Домашен курс по Хо'опонопоно

Хо'опонопоно - отзиви

Хо'опонопоно в Държавната болница на Хаваите


ОТНОСНО ХО'ОПОНОПОНО

Грешки относно Хо'опонопоно

Грешки относно Моррна

12 стъпки или 14 стъпки
.
.
.
.
.
.
.website (layout, texts, all images) copyright: Michael Micklei, 2011  - updated Aug. 16th, 2020