..

 

 

  

 

.

Хо'опонопоно
12
стъпки или 14 стъпки?

In general

 Начинът на преброяване на стъпките на главния процес в метода на Моррна е чисто формален:

До 1986 г. Хо'опонопоно на Моррна се извършва под лозунга "12-те стъпки". Но по това време вече има 13 стъпки, тъй като въпросникът като списък с проблеми не се брои. Но само чрез съставяне на този списък е възможно да се направи Хо'опонопоно на Моррна. Той замества онези хора и същности, които са част от даден проблем, но не се изисква от тях да присъстват физически, тъй като процесът на Моррна ги активира на ментално ниво.

Освен това (в по-старите версии преди 1991г.), в средата на процеса Хо'опонопоно има стъпки 6a, 6b, 6c и 6d, които са броени като части на ЕДНА единична стъпка, въпреки че някоя от тези части е с по-големи размери от другите. В допълнение, 6b е само алтернатива на 6a, а 6c е интегрирана в 6a.

В окончателната версия от 1991 г. на основния процес на Моррна (преподаван в Basic I), стъпките стават 14 и няма объркващи стъпки 6a, b, c или d. Обаче, въпреки че е важно КАКВО е включено във ОКОНЧАТЕЛНАТА (и оригинална) версия, разработена от Моррна, също така е важно КАК се провежда процесът. И двете неща трябва да вървят заедно. Ето резултатите четвърт век по-късно:

 

Как се представя от PACIFICA SEMINARS

 Когато за първи път учехме Хо'опонопоно на Моррна през ноември 1986г. по време на първото ѝ посещение в Германия, беше следното: Трябва да намерите спокойно място, където да напишете проблемите си в списък (наречен „въпросник“). После продължавате процеса в определен ред, включващ 2 цикъла дишане и произнасянето на 11 различни молитви. И до днес (от 1986г.) ние обучаваме по начина, по който Морна ни е научила на Хо'опонопоно. Без мантра, без инструменти.

Как се представя от IZI LLC

Първоначално Foundation of "I" (Фондацията „АЗ“) на Хаваите (създадена от Моррна през 1980г.) преподава по същия начин, както Моррна е преподавала своя метод в Pacifica Seminars, до около 1998 г., въпреки че до днес лозунгът „12-те стъпки“ остава.

Около 2005 г. д-р Лен като "духовен водач" на Фондацията измисля мантра с 9 думи и създава IZI LLC около 2007 г. Вдъхновен от направляващия го дух, когото той нарича "Божественост", Лен сътворява мантрата "Обичам те, моля те, прости мен, съжалявам, благодаря ти ". Тази мантра е красива молитва, но НЕ е Хоопонопоно, тъй като в нея липсва основният елемент на взаимната прошка.
През следващите 25 години след кончината на Морна през 1992 г. нейният 19 годишен труд постепенно e елиминиран: Първо, гореспоменатият въпросник се пропуска малко или повече при ежедневната употреба. После дори не е необходимо да прочетете 12-те (или 14) стъпки и да дишате, за да завършите Хо'опонопоно, а само да прокарате показалеца си надолу по страниците - наречено "сканиране". През юни 2012 г. Мабел Кац заявява в интервю, че е нужно само да бъде направен или произнесен знакът „Х“.

В допълнение към добавената мантра от 2007 г., IZI предлага все по-голям брой (70 до 80) изобретени „почистващи инструменти“. Тези инструменти НЕ са от Моррна (с изключение на 3, но не в смисъл на почистване), НЕ са от Хаваите, НЕ са Хо'опонопоно и никога не са били. По този начин много хора са били измамени да повярват, че учат и практикуват Хо'опонопоно.

Книгата „Абсолютната неограниченост“, (2007) съдържа странно изявление на д-р Лен: „Казано ми бе да убия Божественото, за да съм у дома“. Как това може да има смисъл, когато Моррна доведе Божественото, a д-р Лен беше неин ученик.

[текст: Михаел Микляй]

 

 


КОМУНИКАЦИЯ

HOME  bg

Относно Pacifica Seminars

Хо'опонопоно блог форум

Хо'опонопоно - семинари (английски)

Печат/ Идентификация на доставчика

Декларация за защита на личните данни


ХО'ОПОНОПОНО

Хо'опонопоно - ключови факти

Хо'опонопоно - история и развитие

Моррна Симеона

Домашен курс по Хо'опонопон

Хо'опонопоно - отзиви

Хо'опонопоно в Държавната болница на Хаваите


ОТНОСНО ХО'ОПОНОПОНО

Грешки относно Хо'опонопоно

Грешки относно Моррна

12 стъпки или 14 стъпки
.
.
.
.
.
.
.