.

Автентичното Хо'опонопоно

(Definition)


General

       Автентичното Хо'опонопоно произлиза от местната хавайска традиция и е приспособено към съвременния живот от Моррна Симеона. Хавайският учен Мария Кавена Пукуи го определя като неизбежна необходимост:

„Духовно изчистване, при което неправилните междуличностни взаимоотношения се възстановяват с помощта на молитва, беседа, изповед, разкаяние и Взаимно опрощаване  (https://wehewehe.org/gsdl2.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D18551 ).

Някои думи в този текст могат да бъдат заменени, без да губят своето значение, например „семейно събиране“ с „група“ в универсалната версия на Моррна и „междуличностни отношения“ с „нежелани обстоятелства“. Въпреки това, в традиционната версия, семейното събиране е от изключително значение, тъй като семейството винаги е заемало както в миналото, така и днес, централно място в живота на Хаваите.

Терминът „ взаимен “ допринася за разбирането, че другият също прощава. Това обаче е възможно при традиционното Хо'опонопоно (при което участниците в даден проблем физически присъстват) и универсалната версия на Моррна (при която участниците мислено присъстват и са свързани помежду си чрез енергийни нишки).

Хо'опонопоно не работи по-бързо или по-силно в съчетание с други методи. Това може да забави, спре или дори да предизвика нежелани последици поради объркване на „вътрешното дете “.

Хо'опонопоно е начин на живот, на мислене, което се стреми към ежедневна хармония. Това е техника, разрешаваща проблемите. Хо'опонопоно НЕ се използва за да „чуете“ гласовете на по-висшите духове. Те, обикновено, имат своя собствена програма и искат да изземат свободната воля на хората, казвайки им „къде да ходят “ и „какво да правят“. Хо'опонопоно НЕ е „вълшебна пръчица“ и никога не ограничава свободата на избор на индивида.

.

Традиционното Хоопонопоно

След събирането на семейството, посредникът (кахуна – лечител или старейшина със специални умения) произнасял серия от молитви, като формулирал проблемите и назовавал нарушенията. Следвали взаимна изповед, покаяние и прошка. Всеки освобождавал другия, така че „ака-кордите“ (фините нишки, нехармоничните енергийни връзки на астрално ниво) да бъдат прекъснати. Всички присъстващи на събитието се освобождавали от конкретния проблем и церемонията завършвала с пиршество, на което често присъствала храна от кала-водорасли (limu kala), символ на „пускането“.

Може също да Ви е от полза да разгледате уебсайта на Wikipedia, където предоставената информация за Хо'опонопоно е следи от Pacifica Seminars.

https://en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org.

Универсалното Хо'опонопоно

Моррна Симеона разработва „универсалното“ Хо'опонопоно от традиционното, създавайки нещо съвършено ново, като същевременно се базира на истинското Хо'опонопоно, както е дефинирано от Кавена.

Изразът „универсален“ в този си контекст означава, че пътят, посочен от Моррна, дава възможност сега да бъде по-лесно разбран и прилаган от всеки, самостоятелно и без външна помощ.

В разрешаването на даден проблем, вече не е необходимо участващите да присъстват физически (например, цялото семейство), а могат да участват мислено, чрез включването им в списъка с проблеми, независимо от времето и мястото, в което се намират. Моррна също включва Божествения Създател (нашият най-стар духовен прародител), който единствен решава проблемите (след молитва), вместо други високодуховни същества, както е в традиционната версия.

Крайната версия, предоставена ни от Моррна, не се е появила изведнъж, а е претърпяла известни промени от 1974г. (с постоянно променящи се имена, например – Пътят на “АЗ“, 1978г., и Самоидентичност чрез Хо'опонопоно, 1986г.). Единствено ПОСЛЕДНАТА версия от 1991г. е окончателната, според Моррна, и е описана подробно в книгата „Коронацията на съзнанието“. Също така тя е единствената, която се преподава на семинари и лекции от Pacifica Seminars.

„Проблем“ означава „ефектът от някаква негативна причина“. Хо'опонопоно не се концентрира върху ефекта. То изчиства причините. Причините за проблемите се изчистват чрез Божествена благословия (на хавайски ho’omana или „призована божествена енергия“ ). Всички нежелани, негативни връзки между хора, животни, растения, предмети, духове и др. са окончателно и хармонично прекъснати – за доброто на ВСИЧКИ, които участват в конкретен проблем. Това е абсолютно изчистване на кармата. Така тъмната страна на астралния свят се пречиства и отново може да свети: това е началото на ново творение.

Моррна Симеона е родена на 19 май 1913г. в Хонолулу, Хавай и умира на 11 февруари 1992г. в Кирххайм, близо до Мюнхен, където живее с Михаел Микляй и Ивет Маури. Била е „кахуна ла'ау лапа'ау" (лечителка с билки), по-късно учител по масаж ломи-ломи-нуи преди изцяло да предаде своето Хо'опонопоно на света.

Окончателният метод на Моррна от 14 стъпки, все още е обвит в мистерия и ще бъде известен като единственият метод, който ще сложи край на страданието на творението – с прехода към Новия свят.

[текст: Михаел Микляй]


КОМУНИКАЦИЯ

HOME  bg

Относно Pacifica Seminars

Хо'опонопоно блог форум

Хо'опонопоно - семинари (de+en)

Печат/ Идентификация на доставчика

Декларация за защита на личните данни


ХО'ОПОНОПОНО

Хо'опонопоно - ключови факти

Хо'опонопоно - история и развитие

Моррна Симеона

Домашен курс по Хо'опонопоно

Хо'опонопоно - озиви

Хо'опонопоно в Държавната болница на Хаваите


ОТНОСНО ХО'ОПОНОПОНО

Грешки относно Хо'опонопоно

Грешки относно Моррна 

12 стъпки или 14 стъпки
  .
  .
  .
  .
  .
  .
 
.


website (layout, texts, all images) copyright: Michael Micklei, 2011  - updated Aug. 16th, 2020