..

 

 

 .


Печат/Идентификация на доставчика


Pacifica Seminars
Grubberg 3b
93170 Bernhardswald

Germany

e-mail:

  (моля да попълните, не кликайте)

 

Tel. +49 (0) 9408 86 99 716

Tax n°.: 64 830 729 128

Отговорен според параграф 5 от TMG (Закон за електронни, информационни и комуникационни услуги в Германия), параграф 55 RStV (Държавен договор за излъчване и за електронни, информационни и комуникационни услуги) и Закона за печатни издания: Michael Micklei, Grubberg 3b, DE 93170 Bernhardswald.
.

Copyright
виж>ТУК< <
 


Инструкция за отказ


Като частен потребител (т.е. не за B2B транзакции) и ако купувате от този уебсайт, директно или чрез свързване с Micklei Media, имате право на отказ от печатните версии (за електронните книги важи, само ако изтеглянето не е получено правилно).
Право на отказ от книги

Можете да анулирате договора си в писмен вид (например писмо, имейл) в рамките на 14 дни, без да посочвате причини. Периодът започва след получаването на книга. Анулирането трябва да се извърши писмено, но не преди сключването на договора, а също и не преди изпълнението на нашите задължения да информираме съгласно § 355 BGB (Германското гражданско право) и нашите задължения по § 312 BGB (Германско гражданско право). За да се спази срокът за отмяна, достатъчно е да изпратите отказа си в рамките на посочения срок и на горепосочения адрес на Pacifica Seminars.

Последствия в случай на отказ

В случай на ефективен отказ, взаимно получените услуги трябва да бъдат върнати, като при евентуална употреба на тези услуги ще бъде изчислено напасване на компенсацията (възвръщаемата сума). Ако приетите услуги не могат да бъдат върнати или могат да бъдат върнати само частично или във влошено състояние, сте задължени да изплатите обезщетение. Това може да означава, че трябва да изпълните договорните заплащания за периода до момента на отмяната. Срокът за изплащане на задълженията е 30 дни. За Вас срокът започва в момента, в който изпратите Вашето уведомление за отказ, а за нас – при получаването на това уведомление. Забележка: Вашето право на отказ изтича преждевременно, ако договорът, по ваше желание, е изпълнен изцяло и от двете страни, преди Вие да сте упражнили правото си на отмяна.
 
Край на условията за отказ.


[текст: Михаел Микляй]

 


КОМУНИКАЦИЯ

HOME bg

Относно Pacifica Seminars

Хо'опонопоно блог форум

Хо'опонопоно - семинари (de + en)

Печат/ Идентификация на доставчика

Декларация за защита на личните данни

ХО'ОПОНОПОНО

Хо'опонопоно - ключови факти

Хо'опонопоно - история и развитие

Моррна Симеона

Домашен курс по Хо'опонопоно

Хо'опонопоно - отзиви

Хо'опонопоно в Държавната болница на Хаваите


ОТНОСНО ХО'ОПОНОПОНО

Грешки относно Хо'опонопоно

Грешки относно Моррна

12 стъпки или 14 стъпки
  .
  .
  .
  :
  :
  :
  :
  :

website (layout, texts, all images) copyright: Michael Micklei, 2011  - updated Aug. 16th, 2020