..

 

 .


Мисията на Pacifica Seminars


Първите Pacifica Seminars съществуват от 1978 г. като асоциация в Хонолулу (закрита през 1986 г.), която през 1982 г. е домакин на широко признато събитие, наречено "Идентичността на човека", Първи световен симпозиум. Личности като Губернатора уважават събитието, присъствайки лично или изпращайки своите поздравления на Pacifica Seminars. (Ние съхраняваме всички тези документи).

Вторите Pacifica Seminars се основават от Моррна и партньори на 13 февруари 1986 г. като инкорпорация (която е разпусната от д-р Лен през 2000 г.). Там, според чл. III (1), в устава се посочва: "Целите на Pacifica Seminars са да насърчават научноизследователската и развойна дейност в областите на опазването на околната среда, енергоспестяването и потреблението на енергия, както и максимизирането на човешките способности и биоритмичните свойства ...."

Третата асоциация Pacifica Seminars се основава на 19 септември 1990 г. от Моррна Симеона и Ивет Маури в Кирххайм близо до Мюнхен, в съответствие с Германското законодателство за асоцииране (§§ 21-79). Скоро след това Михаел Микляй се присъединява към екипа. Целите са като тези на 2-рите Pacifica Seminars, но първоначално асоциацията се фокусира върху разпространението на универсалното Хо'опонопоно на Моррна Симеона в 8 европейски държави (статут от 5/2020).

Универсалното Хо‘опонопоно на Моррна води до решаване на проблеми и повишаване на осведомеността. Организират се лекции, семинари, реализират се публикации, като например книгата "Коронацията на съзнанието", достъпна в момента на различни езици и съдържаща окончателните версии на Basic 1 и Basic 2 на Моррна от 1991 г.

От април 2018 г. Pacifica Seminars започват преподаване на майсторския клас (включващ Basic 3) и предлагат "опазване на околната среда, икономия на енергията и използване на енергията" чрез духовните средства на Хо'опонопоно на Моррна в съответствие с целите на асоциацията.
 
Ивет Маури и Михаел Микляй са двамата директори на Pacifica Seminars.


[текст: Михаел Микляй]


КОМУНИКАЦИЯ

HOME  bg

Относно Pacifica Seminars

Хо'опонопоно блог форум

Хо'опонопоно - семинари (английски)

Печат/ Идентификация на доставчика

Декларация за защита на личните данни


ХО'ОПОНОПОНО

Хо'опонопоно - ключови факти

Хо'опонопоно - история и развитие

Моррна Симеона

Домашен курс по Хо'опонопоно

Хо'опонопоно - отзиви

Хо'опонопоно в Държавната болница на Хаваите


ОТНОСНО ХО'ОПОНОПОНО

Грешки относно Хо'опонопоно

Грешки относно Моррна

12 стъпки или 14 стъпки
.
.
.
.
.
.
.

 

website (layout, texts, all images) copyright: Michael Micklei, 2011  - updated May 52th, 2020