История и развитие

на Хо'опонопоноРанни години


Хо'опонопоно е метод, разрешаващ психо-духовните проблеми и произхожда от Хаваите, намиращи се в Тихия океан. Тъй като няма открити писмени доказателства за Хо'опонопоно на Хаваите и из целия Полинезийски район до 1820 година, този метод е бил запазен в тайна, благодарение на лечителите (предимно кахуни) и предаван единствено от уста на уста. Годината, през която за първи път се появява, не може да бъде установена с точност, но е видяно от ясновидци, че неговите корени са назад във времето от незапомнени времена, преди хиляди години.

Първото запознаване на широката общественост с естеството на Хо'опонопоно идва през 1957г., когато известният хавайски учен Мария Кавена Пукуи го споменава в една от книгите си за хавайската култура и в своя Хавайски речник, където точно го описва като: „Духовно изчистване, при което неправилните муждуличностни взаимоотношения се възстановяват с помощта на молитва, беседа, изповед, разкаяние и взаимно опрощаване“. Това определение е все още валидно и през 2020 г.Подем

През периода на възраждане на Хавайската култура, започнал през 1960 г., кахуна ла'ау лапа'ау Моррна Симеона стартира своята Хо'опонопоно система, която не само позволява на традиционното Хо'опонопоно да стане достъпно за хората, изкарвайки го извън тайния свят на кахуните, но дава и една универсална насока. Въпреки това, „универсалната“ отличителна черта не се появява изведнъж, но Моррна допринася за разширяване на своето Хо‘опонопоно, благодарение на няколко поправки в продължение на 19 години – започвайки в началото на 70-те с няколко нахвърляни записки и завършвайки през 1991г. с документи за семинари под формата на учебник.

Заглавията на нейните творби са се променяли с времето, тъй като обхвата на техните молитви се е увеличавал. Последната версия от 1991г. включва в себе си система от 14 стъпки.Основни характеристики на метода на Моррна


Най-важните точки в нейната система включват:

а) Може да се практикува самостоятелно и без помощ след кратки напътствия. За разлика от традиционното Хо'опонопоно, при което участващите в една проблемна ситуация трябва да присъстват физически, в метода на Моррна, те присъстват духовно по един специален начин, който е вплетен от началото до края на молитвите.

б) Проблемите се разрешават единствено и само от Божествения Създател или Добрия Бог, а не от хората, защото те просто не притежават тази способност.

в) Всяко човешко същество има три аспекта на съзнание, които във взаимовръзка помежду си изглеждат като с определени граници, въртящи се яйцевидни форми, които проникват и обграждат физическото тяло. Следователно там за всеки аспект ясно съществува вътрешна и външна страна.

г) Целта на духовното изчистване се състои в освобождаване от негативните причини, като по този начин се дава възможност за намиране на решение на всеки даден проблем. Това се постига единствено чрез алтруистичната, безкористна загриженост за реципрочност (взаимен обмен); тоест чрез включване на всички участващи в даден проблем в изчистването му, така че те също да се изчистят. Едва тогава молитвите отиват при Божествения Създател. Егоистичните и егоцентрични молитви не постигат същия резултат. Възможно е обаче те да намерят ограничени отговори от същества, принадлежащи към астралния свят.

д) Взаимността съществува само, ако и другият Ви прости. Всички мантри са 'еднопосочни' и следователно в тях няма реципрочност (няма взаимност), и не са Хо'опонопоно. Няма Хо'опонопоно мантра. Това са поредните ню ейдж теории от началото на 21 век.

е) При метода на Моррна не съществува нито едно от следните: 100% отговорност, състояние в нулата, мантра от 9 думи, инструменти като светлинни ключове, мухоловка и т.н. Всичко това няма нищо общо с Моррна, нито с Хаваите, още по-малко с Хо'опонопоно.Организации, основани от Моррна


Моррна основава няколко организации:

В началото на 70-те нейният първи Pacifica Seminars вече съществуват като сдружение, а през юли 1982 г. представя „I-dentity of Man: First world simposium“(Идентичност на човека: Първи световен симпозиум).
 
Високопоставени гости от културни и политически среди уважават събитието, присъствайки лично или изпращайки своите поздравления.

През 1980 година, Моррна основава Фондацията на „Аз“ („Foundation of I“), а по-късно добавя „Свобода на Космоса“ („Freedom of the Cosmos“).

През 1986-а година първите Pacifica Seminars /сдружение/ са променени на „Incorporated“ /регистрирана/ организация, превръщайки се във втори Pacifica Seminars.

На 19 септември 1990 г. са основани третите Pacifica Seminars в Германия като сдружение (по съвет на Божествеността към Моррна) на 15 юли 1990 г. В резултат на което, Гюнтер Шьонхартинг подава оставка като представител на Фондацията на „Аз“ в Европа.

Всички тези процеси са последвани от съответното прехвърляне, отнасящо се до използването и ползите от авторските права (лат. -usus et fructus), обвързани със сдруженията, основани на метода на Моррна.

През 1987 г. процесът на Моррна е официално преведен на немски език от Михаел Микляй, и на френски от Ивет Маури, а между 1986 и 1992 г. Моррна завършва окончателната си версия. За съжаление, Фондацията на „Аз“ никога не приемат и не прилагат тази модифицирана версия и категорично потвърдените молитви на Моррна като „НЕЙНИ“
.
След преминаването на Моррна в отвъдното през 1992 г., Фондацията на „Аз“ запазват превода от 1986 година и го издават като тяхна официална версия
.


Настоящата ситуация


Сега, ако имате някакви въпроси относно това, което е направила The Foundation of I (Фондация на „АЗ“) или какво включва сега (а може би най-важното, не включва), свържете се с Фондацията на „АЗ“ и ги попитайте:
Какво е добавено след преминаването на Моррна в отвъдното? От кого и защо?
Какво е премахнато (вече не се преподава или не се включва)? Защо?
Защо самата Моррна Симеона не направи тези промени в собствената си система?
Със сигурност ясновиждащата кахуна, която работеше неуморно по своята собствена система в продължение на 19 години, успя самата тя да я развие най-добре.
(Моля, НЕ се обръщайте към нас. Дните ни са изпълнени само с практикуване, преподаване и разпространение на окончателната версия на Моррна от 1991 г.).

[текст: Михаел Микляй]


   
 


КОМУНИКАЦИ

HOME  bg

Относно Pacifica Seminars

Хо'опонопоно блог форум

Хо'опонопоно - семинари (английски)

Печат/ Идентификация на доставчика

Декларация за защита на личните данни
.
.

ХО'ОПОНОПОНО

Хо'опонопоно - ключови факти

Хо'опонопоно - история и развитие

Моррна Симеона

Домашен курс по Хо'опонопоно

Хо'опонопоно - отзиви

Хо'опонопоно в Държавната болница на Хаваите


ОТНОСНО ХО'ОПОНОПОНО

Грешки относно Хо'опонопоно

Грешки относно Моррна

12 стъпки или 14 стъпки
  .
  .
  .
  . 

  .
  .
 
.


website (layout, texts, all images) copyright: Michael Micklei, 2011  - updated Aug. 16th, 2020